European Funding for Startups and SMEs

Welcome to an information meeting on European innovation programs where startups and small and medium-sized enterprises can participate.

Agenda

Följande program kommer att presenteras:

  • Eureka Eurostars
  • EIC Pathfinder
  • EIC Accelerator
  • EU:s Innovationsfond

Dessutom kommer följande aktörer att presentera sina initiativ till startups och SMF:

  • EIT Digital
  • EIT InnoEnergy
  • EIT Health
  • EIT Rawmaterials
  • EIT Manufacturing

Informationsmötet har intermediärer och affärsrådgivare som målgrupp (t.ex. från inkubatorer och innovationskontor) men alla är välkomna att delta.

Informationsmötet ordnas av Vinnova samt EU SME Support. EU SME Support hjälper innovativa, små och medelstora företag (SME) med internationella ambitioner att söka EU-finansiering.